Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Revelino Revision AB erbjuder kompetenta revisorer och redovisningskonsulter för ägarledda små och medelstora bolag.

Vår huvudsakliga verksamhet består av revision, redovisning och skattekonsultation.

Välkommen att kontakta oss!

Viktig information - besökspolicy för kunder till Revelino Revision AB

Kära kunder,

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 (coronavirus) har Revelino Revision antagit en besökspolicy för gäster i våra lokaler. Vi värnar om våra anställdas och gästers hälsa och säkerhet och ber dig som besöker oss att respektera policyn.

Vi ser gärna att Ni kontaktar oss innan möte och att vi i största möjliga mån kommer överens om att hantera våra ärenden via telefon eller andra digitala mötesalternativ. Om vi kommer överens att träffas vill vi gärna att Ni har beaktat vår policy nedan.

Revelino Revision avböjer dessvärre besök av gäster som upplever eller, de senaste 14 dagarna har upplevt, influensa- eller förkylningssymptom såsom feber, hosta, andningsbesvär, snuva, huvudvärk, muskel- och ledvärk & illamående, även lindriga symptom;

Kontakta oss på 0410-599 80 om Ni har några frågor.

Tack för din förståelse och ditt samarbete!

NYHETER

Coronaviruset

På verksamt.se finns samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Dagens citat

Bäst bland människor är den som gläder sig över andras framgångar.

Arabiskt ordspråk