Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Arbetsgivaravgifter m m

Arbetsgivaravgifter 2021
10,21% - födda 2003-2005 (vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad)
31,42% - födda 1956-
10,21% - födda 1938-1955

Egenavgifter 2021
28,97% - födda 1956 eller senare
10,21% - födda 1938-1955

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2021
24,26% - alla som har passiv näringsverksamhet