Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Arbetsgivaravgifter m m

Arbetsgivaravgifter 2018
31,42% - födda 1953 eller senare
16,36% - födda 1938-1952
6,15% - födda -1937

Egenavgifter 2018
28,97% - födda 1953 eller senare
16,36% - födda 1938-1952
6,15% - födda -1937

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2018
6,15% - födda 1937 eller tidigare
24,26% - alla som har passiv näringsverksamhet