Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Arbetsgivaravgifter m m

Arbetsgivaravgifter 2019
31,42% - födda 1954 eller senare
16,36% - födda 1938-1953

Egenavgifter 2019
28,97% - födda 1954 eller senare
16,36% - födda 1938-1953

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2019
6,15% - födda 1937 eller tidigare
24,26% - alla som har passiv näringsverksamhet