Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Arbetsgivaravgifter m m

Arbetsgivaravgifter 2017
31,42% - födda 1952 eller senare
16,36% - födda 1938-1951

Egenavgifter 2017
28,97% - födda 1952 eller senare
16,36% - födda 1938-1951

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2017
6,15% - födda 1937 eller tidigare
24,26% - alla som har passiv näringsverksamhet