Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Arbetsgivaravgifter m m

Arbetsgivaravgifter 2020
10,21% - födda 2002-2004 (vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad)
31,42% - födda 1955-2001
10,21% - födda 1938-1954

Egenavgifter 2020
28,97% - födda 1955 eller senare
10,21% - födda 1938-1954

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2020
24,26% - alla som har passiv näringsverksamhet