Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Basbelopp

Prisbasbelopp
2021 - 47.600 kr
2020 - 47.300 kr
2019 - 46.500 kr
2018 - 45.500 kr
2017 - 44.800 kr
2016 - 44.300 kr
2015 - 44.500 kr
2014 - 44.400 kr
2013 - 44.500 kr
2012 - 44.000 kr
2011 - 42.800 kr
2010 - 42.400 kr
2009 - 42.800 kr

Förhöjt prisbasbelopp
2021 - 48.600 kr
2020 - 48.300 kr
2019 - 47.400 kr
2018 - 46.500 kr
2017 - 45.700 kr
2016 - 45.200 kr
2015 - 45.400 kr
2014 - 45.300 kr
2013 - 45.400 kr
2012 - 44.900 kr
2011 - 43.700 kr
2010 - 43.300 kr
2009 - 43.600 kr

Inkomstbasbelopp
2021 - 68.200 kr
2020 - 66.800 kr
2019 - 64.400 kr
2018 - 62.500 kr
2017 - 61.500 kr
2016 - 59.300 kr
2015 - 58.100 kr
2014 - 56.900 kr
2013 - 56.600 kr
2012 - 54.600 kr
2011 - 52.100 kr
2010 - 51.100 kr
2009 - 50.900 kr