Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Bilersättning & bilförmån

Bilersättning 2020

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil, bensin 9,50 kr/mil
Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr/år

Reseräkning ska innehålla:

- Datum
- Syftet för resan
- Ort/företag som har besökts
- Hur många kilometer du har kört


Bilförmån-formel för uträkning
Till följd av införandet av bonus-malus-systemet beräknas bilförmånsvärdet olika beroende på när bilen har registrerats.


Förmånsvärdet för tjänstebil som registrerats efter 1 juli 2018:

Prisbasbeloppsdel: 13.717 kr (29% av 47.30000 kr)
+ Räntedel: 75% x SLR (0,5%*) x nybilspris
+ Prisdel 1: 9% av nybilspriset upp till 7,5 pbb
+ Prisdel 2: 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 pbb
+ Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen


Förmånsvärdet för tjänstebil som registrerats före 1 juli 2018:

Prisbasbeloppsdel: 14.994 kr (31,7% av 47.300 kr)
+ Räntedel: 75% x SLR (0,5%*) x nybilspris
+ Prisdel 1: 9% av nybilspriset upp till 7,5 pbb
+ Prisdel 2: 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 pbb

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 189 200 kr för inkomstår 2020.

* Det ränterelaterade beloppet beräknas till 75 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. Statslåneräntan får dock vid denna beräkning inte understiga en golvnivå på 0,50 procent

På skatteverkets hemsida finns en bilförmånsberäkning, se länken nedan.