Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Bilersättning & bilförmån

Bilersättning 2017

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil, bensin 9,50 kr/mil
Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil

Reseräkning ska innehålla:

- Datum
- Syftet för resan
- Ort/företag som har besökts
- Hur många kilometer du har kört


Bilförmån-formel för uträkning

Förmånsvärdet för tjänstebil 2017 räknas ut enligt följande:

Prisbasbeloppsdel: 14.201 kr (31,7% av 44 800 kr)
+ Räntedel: 75% x SLR (0,5%) x nybilspris
+ Prisdel 1: 9% av nybilspriset upp till 7,5 pbb
+ Prisdel 2: 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 pbb

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 177 200 kr för inkomstår 2016.