Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Förseningsavgifter

Årsredovisning till Bolagsverket

Aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång får betala förseningsavgift:

- efter sju månader: 5.000 kr (Privata AB), 10.000 kr (Publika AB)
- efter nio månader: 10.000 kr (Privata AB), 20.000 kr (Publika AB)
- efter elva månader: 20.000 kr (Privata AB), 40.000 kr (Publika AB)
(beloppen avser den totala avgifter)

Inkomstdeklaration med mera

För sent inlämnad inkomstdeklaration, eller en deklaration med ofullständigt innehåll, kan leda till förseningsavgift.

Inkomstdeklaration
- efter inlämningsdag: 6.250 kr (AB), 1.250 kr (Övriga)
- efter tre månader; 12.500 kr (AB), 2.500 kr (Övriga)
- efter fem månader; 18.750 kr (AB), 3.750 kr (Övriga)

Skattedeklaration 625 kr och i vissa fall 1 000 kr vid upprepade förseningar.
Periodisk sammanställning: 1 250 kr
Fastighetsdeklaration 625 kr och efter den 1 maj 2 500 kr.