Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Förseningsavgifter

Årsredovisning till Bolagsverket

Aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång får betala förseningsavgift:

- förseningsavgift 1: 5.000 kr (Privata AB), 10.000 kr (Publika AB)
- förseningsavgift 2, försenad mer än 2 månader: 5.000 kr (Privata AB), 10.000 kr (Publika AB)
- förseningsavgift 3, försenad mer än 4 månader: 10.000 kr (Privata AB), 20.000 kr (Publika AB)
Innebär att du totalt kan få betala totalt 20.000 kr i förseningsavgift för privata AB, samt totalt 40.000 kr i förseningsavgift för publika AB.

Inkomstdeklaration med mera

För sent inlämnad inkomstdeklaration, eller en deklaration med ofullständigt innehåll, kan leda till förseningsavgift.

Inkomstdeklaration
- efter inlämningsdag: 6.250 kr (AB), 1.250 kr (Övriga)
- efter tre månader; ytterligare 6.250 kr (AB), 1.250 kr (Övriga)
- efter fem månader; ytterligare 6.250 kr (AB), 1.250 kr (Övriga)
Innebär att du totalt kan få betala 18.750 kr (AB)/ 3.750 kr (Övriga) i förseningsavgift.

Skattedeklaration 625 kr och i vissa fall 1 250 kr vid upprepade förseningar.
Periodisk sammanställning: 1 250 kr
Fastighetsdeklaration 625 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.