Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Fullständig faktura

En fullständig faktura ska innehålla:

1 Datum för utfärdande

2 Löpnummer som ensamt identifierar fakturan

3 Den skattskyldiges momsregistreringsnummer

4 Kundens momsregistreringsnummer vid s.k omvänd skattskyldighet

5 Fullständigt namn och adress för den skattskyldige och hans kund

6 De levererade varornas eller tjänsternas mängd, omfattning och art

7 Dagen då varuleverans eller tillhandahållande av tjänst utförts eller slutförts. Om förskott eller a conto erhållits före det att faktura utställts ska betalningsdagen anges i fakturan

8 Beskattningsunderlaget för varje skattesats

9 Tillämpad momsskattesats

10 Moms att betala

11 Vid befrielse från skatt, tex när kunden är skyldig att betala skatt, anges relevant lagrum i tex momslagen

12 Vid leverans av nytt transportmedel till annan medlemsstat, uppgifter i 1 kap 13 a § ML.

13 Vid tillämpning av vinstmarginalbeskattning för begagnade varor, relevant lagrum i ML eller dyl