Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Gåvor till anställda

Gåvor till anställda är skattefria för mottagaren om värdet på gåvan inte överstiger vissa gränsbelopp. Dessa belopp, vilka inkluderar moms, är:

Julgåva 500 kr
Jubileumsgåva 1.500 kr
Minnesgåva 15.000 kr

Jubileumsgåvan kan ges i samband med företagsjubileum ex. när företaget fyller 25 eller 50 år.
Minnesgåvan kan ges till anställd vid jämn födelsedag (tidigast vid 50 år), efter viss anställningstid (efter minst 25 års anställning) eller i samband med att den anställda slutar (den anställde måste ha varit anställd minst 6 år). Minnesgåva kan ges vid högst två tillfällen under anställningstiden, varav en i samband med att den anställde slutar.

Observera att ovanstående belopp är gränsbelopp.
Om beloppen överskrids beskattas mottagaren för hela beloppet.