Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstnivåer

Inkomstnivåer 2019

Deklarationspliktsgräns
Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2019 går vid 19 670 kr (0,423 pbb). För personer som gäller alltså att inkomster under år 2019 upp till 19 670 kronor inte ger några skatteeffekter.

Brytpunkter och skiktgränser
Skiktgräns 20% skatt - 490 700 kr
Skiktgräns 25% skatt - 689 300 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1, 20% skatt - 504 400 kr
Brytpunkt 2, 25% skatt - 703 000 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1 (20%) - 547 500 kr
Brytpunkt 2 (25%) - 733 300 kr

PGI - pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst - 483 000 kr
(för att nå PGI-taket krävs en tax inkomst på 519 703 kr)

SGI - sjukpenningsgrundande inkomst
Högsta sjukpenninggrundande inkomst sjukpenning - 372 000 kr (8 pbb)
Högsta sjukpenninggrundande inkomst föräldrapenning - 465 000 kr (10 pbb)