Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstnivåer

Inkomstnivåer 2017

Deklarationspliktsgräns
Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2017 går vid 18 950 kr. För personer som arbetar i begränsad omfattning, gäller alltså att inkomster under år 2017 upp till 18 950 kronor inte ger några skatteeffekter.

Brytpunkter och skiktgränser
Brytpunkt 1, 20% skatt - 452 100 kr
Brytpunkt 2, 25% skatt - 651 700 kr

Skiktgräns 20% skatt - 438 900 kr
Skiktgräns 25% skatt - 638 500 kr

PGI - pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst - 461 250 kr
(för att nå PGI-taket krävs en tax inkomst på 495.950 kr (461.250 +34 700)

SGI - sjukpenningsgrundande inkomst
Högsta sjukpenninggrundande inkomst sjukpenning - 336 000 kr
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst föräldrapenning - 448 000 kr