Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstnivåer

Inkomstnivåer 2021

Deklarationspliktsgräns
Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2021 går vid 20 135 kr (0,423 pbb).

Brytpunkter och skiktgränser
Skiktgräns 20% skatt - 523 200

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1, 20% skatt - 537 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1 (20%) - 596 800 kr

PGI - pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst - 511 500 kr
(för att nå PGI-taket krävs en tax inkomst på 550 000 kr)

SGI - sjukpenningsgrundande inkomst
Högsta sjukpenninggrundande inkomst sjukpenning - 380 800 kr (8 pbb)
Högsta sjukpenninggrundande inkomst föräldrapenning - 476 000 kr (10 pbb)