Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstnivåer

Inkomstnivåer 2018

Deklarationspliktsgräns
Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2018 går vid 19 246 kr. För personer som arbetar i begränsad omfattning, gäller alltså att inkomster under år 2018 upp till 19 246 kronor inte ger några skatteeffekter.

Brytpunkter och skiktgränser
Brytpunkt 1, 20% skatt - 468 600 kr
Brytpunkt 2, 25% skatt - 675 600 kr

Skiktgräns 20% skatt - 455 200 kr
Skiktgräns 25% skatt - 662 200 kr

PGI - pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst - 468 750 kr
(för att nå PGI-taket krävs en tax inkomst på 504.375 kr)

SGI - sjukpenningsgrundande inkomst
Högsta sjukpenninggrundande inkomst sjukpenning - 341 250 kr
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst föräldrapenning - 455 000 kr