Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstnivåer

Inkomstnivåer 2020

Deklarationspliktsgräns
Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2020 går vid 20 008 kr (0,423 pbb). För personer som gäller alltså att inkomster under år 2020 upp till 20 008 kronor inte ger några skatteeffekter.

Brytpunkter och skiktgränser
Skiktgräns 20% skatt - 509 300 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1, 20% skatt - 523 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång:
Brytpunkt 1 (20%) - 575 500 kr

PGI - pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst - 501 000 kr
(för att nå PGI-taket krävs en tax inkomst på 539 076 kr)

SGI - sjukpenningsgrundande inkomst
Högsta sjukpenninggrundande inkomst sjukpenning - 378 400 kr (8 pbb)
Högsta sjukpenninggrundande inkomst föräldrapenning - 473 000 kr (10 pbb)