Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Pensioner

Inkomstår 2021

Privat pension, allmänt avdrag
0 kr

Tjänstepension
35% av lön/inkomst inklusive pensionsgrundande ersättningar, maximalt avdragsgill del 10 basbelopp (476 000 kr)

Näringsidkare
35% av aktiv näringsverksamhet, dock max 476 000 kr (10 PBB)

Anställda utan tjänstepensionsrätt
35% av inkomst, dock max 476 000 kr (10 PBB)