Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Representation

Fr o m 1/1-2017 är det inte längre möjligt att få avdrag för några kostnader i samband med måltidsrepresentation.

Däremot är det fortfarande möjligt att få avdrag för moms för kostnader i samband med måltidsrepresentation upp till 300 kr per person. I det fall kostnaden överstiger 300 kr per person och representationstillfället omfattar både mat och alkohol finns möjlighet att använda ett schablonbelopp på 46 kr per person och tillfälle. Avdragsrätten gäller under förutsättning att avdraget kan anses skäligt och att utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten.

När det gäller Inträde till kulturella och idrottsliga evenemang, tex teaterbiljetter, är dessa fortfarande avdragsgilla upp till 180 kr exklusive moms per person. Det finns även möjlighet att få avdrag för enklare förtäring upp till 60 kr exklusive moms per person.

Avdragsramen för reklamgåva är 350 kr inkl. moms.

På skatteverkets hemsida finns en funktion för att räkna ut ditt avdrag för representation i form av mat och dryck. Klicka på länken nedan för att komma till SKVs hemsida med beräkningsfunktionen.