Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Traktamente

Skattefritt belopp 2019 vid tjänsteresa i Sverige

En arbetsgivare kan i vissa fall betala ut skattefritt traktamente till en anställd som är på tjänsteresa med en maximibelopp (230 kr) per hel dag i maximalt tre månader när arbetstagaren är på tjänsteresa med övernattning och om resmålet ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden.

Det skattefria nattraktamentet är antingen den verkliga utgiften för logi eller halva maximibeloppet (115 kr) per natt om ingen kostnad kan visas.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare eller om tjänsteresan avslutas kl 19.00 eller tidigare , utgår endast ett halvt maximibelopp för den aktuella dagen.

Traktamente:
Helt dag: 230 kr
Halv dag: 115 kr
Efter 90 dagar: 161 kr
Efter 2 år: 115 kr
Nattraktamente: 115 kr
(om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Traktamenten vid tjänsteresa utomlands varierar beroende på vilket land som tjänsteresan avser. Traktamentet i respektive land går att hitta på Skatteverkets hemsida, se länk nedan.


Traktamentsreduceringar
Det skattefria traktamentet blir lägre om arbetsgivaren betalar för arbetstagarens måltider.

Frukost, lunch och middag:
Vid 230 kr - 207 kr
Vid 161 kr - 145 kr
Vid 115 kr - 104 kr
Utlandstraktamente - 85%

Lunch och middag:
Vid 230 kr - 161 kr
Vid 161 kr - 113 kr
Vid 115 kr - 81 kr
Utlandstraktamente - 70%

Lunch eller middag*:
Vid 230 kr - 81 kr
Vid 161 kr - 56 kr
Vid 115 kr - 40 kr
Utlandstraktamente - 35%

Frukost**:
Vid 230 kr - 46 kr
Vid 161 kr - 32 kr
Vid 115 kr - 23 kr
Utlandstraktamente - 15%

* Kostförmån utgå inte för den anställde om maten automatiskt ingår i biljettpriset på flyg/tåg.
** Kostförmån utgår inte om frukosten ingår obligatoriskt i hotellkostnaden.