Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Traktamente

Skattefritt belopp 2021 vid tjänsteresa i Sverige

En arbetsgivare kan i vissa fall betala ut skattefritt traktamente till en anställd som är på tjänsteresa med en maximibelopp (240 kr) per hel dag i maximalt tre månader när arbetstagaren är på tjänsteresa med övernattning och om resmålet ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden.

Det skattefria nattraktamentet är antingen den verkliga utgiften för logi eller halva maximibeloppet (120 kr) per natt om ingen kostnad kan visas.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare eller om tjänsteresan avslutas kl 19.00 eller tidigare , utgår endast ett halvt maximibelopp för den aktuella dagen.

Traktamente:
Hel dag: 240 kr
Halv dag: 120 kr
Efter tre månader: 168 kr
Efter två år: 120 kr
Nattraktamente: 120 kr
(om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Traktamenten vid tjänsteresa utomlands varierar beroende på vilket land som tjänsteresan avser. Traktamentet i respektive land går att hitta på Skatteverkets hemsida, se länk nedan.


Traktamentsreduceringar
Det skattefria traktamentet blir lägre om arbetsgivaren betalar för arbetstagarens måltider.

Frukost, lunch och middag:
Vid 240 kr - 216 kr
Vid 168 kr - 151 kr
Vid 120 kr - 108 kr
Utlandstraktamente - 85%

Lunch och middag:
Vid 240 kr - 168 kr
Vid 168 kr - 118 kr
Vid 120 kr - 84 kr
Utlandstraktamente - 70%

Lunch eller middag*:
Vid 240 kr - 84 kr
Vid 168 kr - 59 kr
Vid 120 kr - 42 kr
Utlandstraktamente - 35%

Frukost**:
Vid 240 kr - 48 kr
Vid 168 kr - 33 kr
Vid 120 kr - 24 kr
Utlandstraktamente - 15%

Kostförmån*/**:
Frukost - 50 kr
Lunch eller middag - 100 kr
Hel fri kost - 250 kr


* Kostförmån utgå inte för den anställde om maten automatiskt ingår i biljettpriset på flyg/tåg.
** Kostförmån utgår inte om frukosten ingår obligatoriskt i hotellkostnaden.