Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Traktamente

Skattefritt belopp 2017 vid tjänsteresa i Sverige

En arbetsgivare kan i vissa fall betala ut skattefritt traktamente till en anställd som är på tjänsteresa med en maximibelopp (220 kr) per hel dag i maximalt tre månader när arbetstagaren är på tjänsteresa med övernattning och om resmålet ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden.

Det skattefria nattraktamentet är antingen den verkliga utgiften för logi eller halva maximibeloppet (110 kr) per natt om ingen kostnad kan visas.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare eller om tjänsteresan avslutas kl 19.00 eller tidigare , utgår endast ett halvt maximibelopp för den aktuella dagen.

Traktamente:
Helt dag: 220 kr
Halv dag: 110 kr
Efter 90 dagar: 154 kr
Efter 2 år: 110 kr
Nattraktamente: 110 kr

Traktamenten vid tjänsteresa utomlands varierar beroende på vilket land som tjänsteresan avser. Traktamentet i respektive land går att hitta på Skatteverkets hemsida, se länk nedan.


Traktamentsreduceringar
Det skattefria traktamentet blir lägre om arbetsgivaren betalar för arbetstagarens måltider.

Frukost, lunch och middag:
Vid 220 kr - 198 kr
Vid 154 kr - 139 kr
Vid 110 kr - 99 kr
Utlandstraktamente - 85%

Lunch och middag:
Vid 220 kr - 154 kr
Vid 154 kr - 108 kr
Vid 110 kr - 77 kr
Utlandstraktamente - 70%

Lunch eller middag*:
Vid 220 kr - 77 kr
Vid 154 kr - 54 kr
Vid 110 kr - 39 kr
Utlandstraktamente - 35%

Frukost**:
Vid 220 kr - 44 kr
Vid 154 kr - 31 kr
Vid 110 kr - 22 kr
Utlandstraktamente - 15%

* Kostförmån utgå inte för den anställde om maten automatiskt ingår i biljettpriset på flyg/tåg.
** Kostförmån utgår inte om frukosten ingår obligatoriskt i hotellkostnaden.