Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kvarskatt och fyllnadsinbetalning

Betala underskott på skattekontot (kvarskatt)

Kvarskatten ska vara betald:
Privatperson avseende inkomstår 2020 - 12 november 2021 vid slutskattebesked i augusti
Privatperson avseende inkomstår 2020 - 12 mars 2022 vid slutskattebesked i december
Bokslut 30/9-31/12 2019 - 12 mars 2021
Bokslut 31/1-30/4 2020 - 12 juli 2021
Bokslut 31/5-30/6 2020 - 12 september 2021
Bokslut 31/7-31/8 2020 - 12 november 2021


Extra betalning av skatt (fyllnadsinbetalning)

Kvarskatt över 30.000 kr, fyllnadsinbetalning skall vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2020 - senast 12 februari 2021
Bokslut 30/9-31/12, 2020 - senast 12 februari 2021
Bokslut 31/1-30/4, 2021 - senast 14 juni 2021
Bokslut 31/5-30/6, 2021 - senast 12 augusti 2021
Bokslut 31/7-31/8, 2021 - senast 12 oktober 2021
Bokslut 30/9-31/12, 2021 - senast 12 februari 2022
Ränta på slutlig skatt beräknas från den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Kvarskatt under 30 000 kr, fyllnadsinbetalningen ska vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2020 - senast 3 maj 2021
Bokslut 31/7-31/8, 2020 - senast 4 januari 2021
Bokslut 30/9-31/12, 2020 - senast 3 maj 2021
Bokslut 31/1-30/4, 2021 - senast 3 september 2021
Bokslut 31/5-30/6, 2021 - senast 3 november 2021
Bokslut 31/7-31/8, 2021 - senast 3 januari 2022
Bokslut 30/9-31/12, 2021 - senast 3 maj 2022
Ränta på slutlig skatt beräknas från den 4:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång.