Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kvarskatt och fyllnadsinbetalning

Betala underskott på skattekontot (kvarskatt)

Kvarskatten ska vara betald:
Bokslut 30/9-31/12, 2016 - senast 13 mars 2018
Bokslut 31/1-30/4, 2017 - senast 12 juli 2018
Bokslut 31/5-30/6, 2017 - senast 12 september 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2017 - senast 13 november 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2017 - senast 12 mars 2019

Extra betalning av skatt (fyllnadsinbetalning)

Kvarskatt över 30.000 kr, fyllnadsinbetalning skall vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2017 - senast 12 februari 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2017 - senast 12 februari 2018
Bokslut 31/1-30/4, 2018 - senast 12 juni 2018
Bokslut 31/5-30/6, 2018 - senast 13 augusti 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - senast 12 oktober 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - senast 12 februari 2019

Kvarskatt under 30 000 kr, fyllnadsinbetalningen ska vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2017 - senast 3 maj 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2017 - senast 3 januari 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2017 - senast 3 maj 2018
Bokslut 31/1-30/4, 2018 - senast 3 september 2018
Bokslut 31/5-30/6, 2018 - senast 5 november 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - senast 3 januari 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - senast 3 maj 2019