Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kvarskatt och fyllnadsinbetalning

Betala underskott på skattekontot (kvarskatt)

Kvarskatten ska vara betald:
Bokslut 30/9-31/12 2017 - 12 mars 2019
Bokslut 31/1-30/4 2018 - 12 juli 2019
Bokslut 31/5-30/6 2018 - 12 september 2019
Bokslut 31/7-31/8 2018 - 12 november 2019

Extra betalning av skatt (fyllnadsinbetalning)

Kvarskatt över 30.000 kr, fyllnadsinbetalning skall vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2018 - senast 12 februari 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - senast 12 februari 2019
Bokslut 31/1-30/4, 2019 - senast 12 juni 2019
Bokslut 31/5-30/6, 2019 - senast 12 augusti 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2019 - senast 14 oktober 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2019 - senast 12 februari 2020

Kvarskatt under 30 000 kr, fyllnadsinbetalningen ska vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2018 - senast 3 maj 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - senast 3 januari 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - senast 3 maj 2019
Bokslut 31/1-30/4, 2019 - senast 3 september 2019
Bokslut 31/5-30/6, 2019 - senast 4 november 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2019 - senast 3 januari 2020
Bokslut 30/9-31/12, 2019 - senast 3 maj 2020