Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kvarskatt och fyllnadsinbetalning

Betala underskott på skattekontot (kvarskatt)

Kvarskatten ska vara betald:
Bokslut 30/9-31/12 2018 - 12 mars 2020
Bokslut 31/1-30/4 2019 - 12 juli 2020
Bokslut 31/5-30/6 2019 - 12 september 2020
Bokslut 31/7-31/8 2019 - 12 november 2020

Extra betalning av skatt (fyllnadsinbetalning)

Kvarskatt över 30.000 kr, fyllnadsinbetalning skall vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2019 - senast 12 februari 2020
Bokslut 30/9-31/12, 2019 - senast 12 februari 2020
Bokslut 31/1-30/4, 2020 - senast 12 juni 2020
Bokslut 31/5-30/6, 2020 - senast 12 augusti 2020
Bokslut 31/7-31/8, 2020 - senast 12 oktober 2020
Bokslut 30/9-31/12, 2020 - senast 12 februari 2021

Kvarskatt under 30 000 kr, fyllnadsinbetalningen ska vara gjord:
Privatperson avseende inkomstår 2019 - senast 3 maj 2020
Bokslut 31/7-31/8, 2019 - senast 3 januari 2020
Bokslut 30/9-31/12, 2019 - senast 3 maj 2020
Bokslut 31/1-30/4, 2020 - senast 3 september 2020
Bokslut 31/5-30/6, 2020 - senast 3 november 2020
Bokslut 31/7-31/8, 2020 - senast 3 januari 2021
Bokslut 30/9-31/12, 2020 - senast 3 maj 2021