Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstdeklaration fysisk person

12 februari 2020 - Extra skatteinbetalning vid underskott av slutlig skatt på mer än 30.000 kr för att undvika kostnadsränta.

12 mars 2020 - Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

17 mars 2020 - E-tjänst inkomstdeklaration 1 öppnar.

4 maj 2020 - Inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare ska vara lämnad.

4 maj 2020 - Extra skatteinbetalning vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30.000 kr.

12 november 2020 - Om du fick ditt slutskattebesked i augusti och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

12 december 2020 - Om du fick ditt slutskattebesked i september och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.