Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstdeklaration juridisk person

Sista dag att lämna inkomstdeklaration:

Bokslut 31/5-30/6 2018 - på papper 17 dec 2018, elektroniskt 15 jan 2019
Bokslut 31/7-31/8 2018 - på papper 1 mars 2019, elektroniskt 1 april 2019
Bokslut 30/9-31/12 2018 - på papper 1 juli 2019, elektroniskt 1 augusti 2019
Bokslut 31/1-30/4 2019 - på papper 1 november 2019, elektroniskt 2 december 2019


För att lämna deklarationen vid det senare tillfället måste hela deklarationen och alla bilagor lämnas elektroniskt. Första sidan lämnas via e-tjänsten för inkomstdeklaration 2, övriga sidor samt eventuella bilagor skall filöverföras.

Inkomstdeklaration 3 och 4 kan lämnas vid det senare deklarationstillfället även om huvudblanketten lämnas på papper. Förutsättningen är att alla bilagor lämnas elektroniskt via filöverföringstjänsten.