Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstdeklaration juridisk person

Inkomstdeklaration 2,3 och 4 skickas ut:

Bokslut 30/9-31/12 2017 - i mitten av februari 2018
Bokslut 31/1-30/4 2018 - i mitten av september 2018
Bokslut 31/5-30/5 2018 - i mitten av september 2018
Bokslut 31/7-31/8 2018 - i mitten av oktober 2018


Sista dag att lämna inkomstdeklaration:

Bokslut 31/5-30/6 2017 - på papper 15 dec 2017, elektroniskt 15 jan 2018
Bokslut 31/7-31/8 2017 - på papper 1 mars 2018, elektroniskt 3 april 2018
Bokslut 30/9-31/12 2018 - på papper 2 juli 2018, elektroniskt 1 augusti 2018
Bokslut 31/1-30/4 2018 - på papper 1 november 2018, elektroniskt 1 december 2018


För att lämna deklarationen vid det senare tillfället måste hela deklarationen och alla bilagor lämnas elektroniskt. Första sidan lämnas via e-tjänsten för inkomstdeklaration 2, övriga sidor samt eventuella bilagor skall filöverföras.

Inkomstdeklaration 3 och 4 kan lämnas vid det senare deklarationstillfället även om huvudblanketten lämnas på papper. Förutsättningen är att alla bilagor lämnas elektroniskt via filöverföringstjänsten.