Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Inkomstdeklaration juridisk person

Sista dag att lämna inkomstdeklaration:

Bokslut 31/5-30/6 2019 - på papper 16 dec 2019, elektroniskt 15 jan 2020
Bokslut 31/7-31/8 2019 - på papper 2 mars 2020, elektroniskt 1 april 2020
Bokslut 30/9-31/12 2019 - på papper 1 juli 2020, elektroniskt 3 augusti 2020
Bokslut 31/1-30/4 2020 - på papper 2 november 2020, elektroniskt 1 december 2020


För att lämna deklarationen vid det senare tillfället måste hela deklarationen och alla bilagor lämnas elektroniskt. Första sidan lämnas via e-tjänsten för inkomstdeklaration 2, övriga sidor samt eventuella bilagor skall filöverföras.

Inkomstdeklaration 3 och 4 kan lämnas vid det senare deklarationstillfället även om huvudblanketten lämnas på papper. Förutsättningen är att alla bilagor lämnas elektroniskt via filöverföringstjänsten.