Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Momsdeklaration helårsredovisning

Om bolagets beskattningsunderlag för moms är högst 1 miljon kr per år är redovisningsperioden vanligen beskattningsåret.

Med EU-handel
Juridiska personer som bedriver handel med varor och tjänster med andra EU-länder ska redovisa enligt huvudregeln, vilket innebär att momsdeklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden. Huvudregeln gäller även för handelsbolag, konkursbon m.fl. För 2017 innebär det följande datum:

26/1-2017 - Moms för räkenskapsåret som avslutas 30/11-2016
27/2-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/12-2016
27/3-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/1-2017
26/4-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 28/2-2017
26/5-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/3-2017
26/6-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 30/4-2017
26/7-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/5-2017
28/8-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 30/6-2017
26/9-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/7-2017
26/10-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/8-2017
27/11-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 30/9-2017
27/12-2017 - Moms för räkenskapsår som avslutas 31/10-2017

Utan EU-handel
Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som inte bedriver EU-handel och har ett beskattningsunderlag på max 1 mkr ska redovisa moms enligt följande:

Om inlämning sker på papper:
13/3-2017 - Räkenskapsår som slutar den 31/7 och 31/8 2016
12/7-2017 - Räkenskapsår som slutar den 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 2016
13/11-2017 - Räkenskapsår som slutar den 31/1, 28/2, 31/3, 30/4 2017
27/12-2017 - Räkenskapsår som slutar den 31/5 och 30/6 2017

Om inlämning sker elektroniskt:
17/1-2017 - Räkenskapsår som slutar den 31/5 och 30/6 2016
12/4-2017 - Räkenskapsår som slutar den 31/7 och 31/8 2016
17/8-2017 - Räkenskapsår som slutar den 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 2016
12/12-2017 - Räkenskapsår som slutar 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4 2017