Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Övriga viktiga datum

Fora
Rapportering av löner 2020 till FORA kan göras t o m 31/1 2021.

Kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter avseende räntor och utdelningar utbetalda under 2020, skall vara Skatteverket tillhanda senast 31/1 2021.

Rot- och rutavdrag
Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdrag för utfört husarbete om kunden betalt arbetet under 2020 är 31/1-2021.