Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Övriga viktiga datum

Fora
Rapportering av löner 2017 till FORA kan göras fr o m 2/1 t o m 31/1 2018.

Kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter avseende lön, räntor, utdelningar utbetalda under 2017, skall vara Skatteverket tillhanda senast 31/1 2018.

Rot- och rutavdrag
Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdrag för utfört husarbete om kunden betalt arbetet under 2017 är 31/1-2018.