Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Övriga viktiga datum

Fora
Rapportering av löner 2019 till FORA kan göras t o m 31/1 2020.

Kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter avseende räntor och utdelningar utbetalda under 2019, skall vara Skatteverket tillhanda senast 31/1 2020.

Rot- och rutavdrag
Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdrag för utfört husarbete om kunden betalt arbetet under 2019 är 31/1-2020.