Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Moms- och arbetsgivardeklaration

F-skatt
17 januari 2019, 12 februari 2019, 12 mars 2019, 12 april 2019, 13 maj 2019, 12 juni 2019, 12 juli 2019, 19 augusti 2019, 12 september 2019, 14 oktober 2019, 12 november 2019, 12 december 2019


Moms- & arbetsgivardeklaration mindre företag (omsättning upp till 40 mkr) vid redovisning månads- och kvartalsvis

Skatten skall vara betald till skatteverkets konto och deklarationen inkommen:
17/1-2019 - Moms för nov 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dec 2018.
12/2-2019 - Moms för okt-dec 2018 (3-månaders), moms för dec 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för jan 2019.
12/3-2019 - Moms för jan 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för feb 2019.
12/4-2019 - Moms för feb 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019.
13/5-2019 - Moms för jan-mars 2019 (3-månaders), moms för mars 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2019.
12/6-2019 - Moms för april 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2019.
12/7-2019 - Moms för maj 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2019
19/8-2019 - Moms för april-juni 2019 (3-månaders), moms för juni 2019 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för juli 2019.
12/9-2019 - Moms för juli 2019 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för augusti 2019.
14/10-2019 - Moms för augusti 2019 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för september 2019.
12/11-2019 - Moms juli-september 2019 (3-månaders), moms för september 2019 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för oktober 2019.
12/12-2019 - Moms för oktober 2019 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för november 2019.

Moms- & Arbetsgivardeklaration – Omsättning över än 40 miljoner
17/1 2019 - AGA och källskatt för december 2018 skall vara betald.
28/1-2019 - Moms för december 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för december 2018 skall vara inkommen.
12/2-2019 - AGA och källskatt för januari 2019 skall vara betald.
26/2-2019 - Moms för januari 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för januari 2019 skall vara inkommen.
12/3-2019 - AGA och källskatt för februari 2019 skall vara betald.
26/3-2019 - Moms för februari 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för februari 2019 skall vara inkommen.
12/4-2019 - AGA och källskatt för mars 2019 skall vara betald.
26/4-2019 - Moms för mars 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för mars 2019 skall vara inkommen.
13/5-2019 - AGA och källskatt för april 2019 skall vara betald.
27/5-2019 - Moms för april 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för april 2019 skall vara inkommen.
12/6-2019 - AGA och källskatt för maj 2019 skall vara betald.
26/6-2019 - Moms för maj 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för maj 2019 skall vara inkommen.
12/7-2019 - AGA och källskatt för juni 2019 skall vara betald.
26/7-2019 - Moms för juni 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juni 2019 skall vara inkommen.
12/8-2019 - AGA och källskatt för juli 2019 skall vara betald.
26/8-2019 - Moms för juli 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juli 2019 skall vara inkommen.
12/9-2019 - AGA och källskatt för augusti 2019 skall vara betald.
26/9-2019 - Moms för augusti 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för augusti 2019 skall vara inkommen.
14/10-2019 - AGA och källskatt för september 2019 skall vara betald.
28/10-2019 - Moms för september 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för september 2019 skall vara inkommen.
12/11-2019 - AGA och källskatt för oktober 2019 skall vara betald.
26/11-2019 - Moms för oktober 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för oktober 2019 skall vara inkommen.
12/12-2019 - AGA och källskatt för november 2019 skall vara betald.
27/12-2019 - Moms för november 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för november 2019 skall vara inkommen.