Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Moms- och arbetsgivardeklaration

F-skatt
17 januari 2018, 12 februari 2018, 12 mars 2018, 12 april 2018, 14 maj 2018, 12 juni 2018, 12 juli 2018, 17 augusti 2018, 12 september 2018, 12 oktober 2018, 12 november 2018, 12 december 2018


Moms- & arbetsgivardeklaration mindre företag (omsättning upp till 40 mkr) vid redovisning månads- och kvartalsvis

Skatten skall vara betald till skatteverkets konto och deklarationen inkommen:
17/1-2018 - Moms för nov 2017 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dec 2017.
12/2-2018 - Moms för okt-dec 2017 (3-månaders), moms för dec 2017 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för jan 2018.
12/3-2018 - Moms för jan 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för feb 2018.
12/4-2018 - Moms för feb 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018.
14/5-2018 - Moms för jan-mars 2018 (3-månaders), moms för mars 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2018.
12/6-2018 - Moms för april 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2018.
12/7-2018 - Moms för maj 2018 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2018
17/8-2018 - Moms för april-juni 2018 (3-månaders), moms för juni 2018 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för juli 2018.
12/9-2018 - Moms för juli 2018 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för augusti 2018.
12/10-2018 - Moms för augusti 2018 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för september 2018.
12/11-2018 - Moms juli-september 2018 (3-månaders), moms för september 2018 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för oktober 2018.
12/12-2018 - Moms för oktober 2018 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för november 2018.

Moms- & Arbetsgivardeklaration – Omsättning över än 40 miljoner
17/1 2018 - AGA och källskatt för december 2017 skall vara betald.
26/1-2018 - Moms för december 2017 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för december 2017 skall vara inkommen.
12/2-2018 - AGA och källskatt för januari 2018 skall vara betald.
26/2-2018 - Moms för januari 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för januari 2018 skall vara inkommen.
12/3-2018 - AGA och källskatt för februari 2018 skall vara betald.
26/3-2018 - Moms för februari 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för februari 2018 skall vara inkommen.
12/4-2018 - AGA och källskatt för mars 2018 skall vara betald.
26/4-2018 - Moms för mars 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för mars 2018 skall vara inkommen.
14/5-2018 - AGA och källskatt för april 2018 skall vara betald.
28/5-2018 - Moms för april 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för april 2018 skall vara inkommen.
12/6-2018 - AGA och källskatt för maj 2018 skall vara betald.
26/6-2018 - Moms för maj 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för maj 2018 skall vara inkommen.
12/7-2018 - AGA och källskatt för juni 2018 skall vara betald.
26/7-2018 - Moms för juni 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juni 2018 skall vara inkommen.
13/8-2018 - AGA och källskatt för juli 2018 skall vara betald.
27/8-2018 - Moms för juli 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juli 2018 skall vara inkommen.
12/9-2018 - AGA och källskatt för augusti 2018 skall vara betald.
26/9-2018 - Moms för augusti 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för augusti 2018 skall vara inkommen.
12/10-2018 - AGA och källskatt för september 2018 skall vara betald.
26/10-2018 - Moms för september 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för september 2018 skall vara inkommen.
12/11-2018 - AGA och källskatt för oktober 2018 skall vara betald.
26/11-2018 - Moms för oktober 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för oktober 2018 skall vara inkommen.
12/12-2018 - AGA och källskatt för november 2018 skall vara betald.
27/12-2018 - Moms för november 2018 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för november 2018 skall vara inkommen.