Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Moms- och arbetsgivardeklaration

F-skatt
17 januari 2020, 12 februari 2020, 12 mars 2020, 14 april 2020, 12 maj 2020, 12 juni 2020, 13 juli 2020, 17 augusti 2020, 14 september 2020, 12 oktober 2020, 12 november 2020, 14 december 2020


Moms- & arbetsgivardeklaration mindre företag (omsättning upp till 40 mkr) vid redovisning månads- och kvartalsvis

Skatten skall vara betald till skatteverkets konto och deklarationen inkommen:
17/1-2020 - Moms för nov 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dec 2019.
12/2-2020 - Moms för okt-dec 2019 (3-månaders), moms för dec 2019 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för jan 2020.
12/3-2020 - Moms för jan 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för feb 2020.
14/4-2020 - Moms för feb 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2020.
12/5-2020 - Moms för jan-mars 2020 (3-månaders), moms för mars 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2020.
12/6-2020 - Moms för april 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2020.
13/7-2020 - Moms för maj 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2020
17/8-2020 - Moms för april-juni 2020 (3-månaders), moms för juni 2020 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för juli 2020.
14/9-2020 - Moms för juli 2020 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för augusti 2020.
12/10-2020 - Moms för augusti 2020 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för september 2020.
12/11-2020 - Moms juli-september 2020 (3-månaders), moms för september 2020 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för oktober 2020.
14/12-2020 - Moms för oktober 2020 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för november 2020.

Moms- & Arbetsgivardeklaration – Omsättning över än 40 miljoner
12/1 2020 - AGA och källskatt för december 2019 skall vara betald.
28/1-2020 - Moms för december 2019 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för december 2019 skall vara inkommen.
12/2-2020 - AGA och källskatt för januari 2020 skall vara betald.
26/2-2020 - Moms för januari 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för januari 2020 skall vara inkommen.
12/3-2020 - AGA och källskatt för februari 2020 skall vara betald.
26/3-2020 - Moms för februari 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för februari 2020 skall vara inkommen.
14/4-2020 - AGA och källskatt för mars 2020 skall vara betald.
27/4-2020 - Moms för mars 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för mars 2020 skall vara inkommen.
12/5-2020 - AGA och källskatt för april 2020 skall vara betald.
26/5-2020 - Moms för april 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för april 2020 skall vara inkommen.
12/6-2020 - AGA och källskatt för maj 2020 skall vara betald.
26/6-2020 - Moms för maj 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för maj 2020 skall vara inkommen.
13/7-2020 - AGA och källskatt för juni 2020 skall vara betald.
27/7-2020 - Moms för juni 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juni 2020 skall vara inkommen.
17/8-2020 - AGA och källskatt för juli 2020 skall vara betald.
26/8-2020 - Moms för juli 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juli 2020 skall vara inkommen.
14/9-2020 - AGA och källskatt för augusti 2020 skall vara betald.
28/9-2020 - Moms för augusti 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för augusti 2020 skall vara inkommen.
12/10-2020 - AGA och källskatt för september 2020 skall vara betald.
26/10-2020 - Moms för september 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för september 2020 skall vara inkommen.
12/11-2020 - AGA och källskatt för oktober 2020 skall vara betald.
26/11-2020 - Moms för oktober 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för oktober 2020 skall vara inkommen.
14/12-2020 - AGA och källskatt för november 2020 skall vara betald.
28/12-2020 - Moms för november 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för november 2020 skall vara inkommen.