Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Moms- och arbetsgivardeklaration

F-skatt
18 januari 2021, 12 februari 2021, 12 mars 2021, 12 april 2021, 12 maj 2021, 14 juni 2021, 12 juli 2021, 17 augusti 2021, 13 september 2021, 12 oktober 2021, 12 november 2021, 13 december 2021


Moms- & arbetsgivardeklaration mindre företag (omsättning upp till 40 mkr) vid redovisning månads- och kvartalsvis

Skatten skall vara betald till skatteverkets konto och deklarationen inkommen:
18/1-2021 - Moms för nov 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dec 2020.
12/2-2021 - Moms för okt-dec 2020 (3-månaders), moms för dec 2020 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för jan 2021.
12/3-2021 - Moms för jan 2021 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för feb 2021.
12/4-2021 - Moms för feb 2021 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2021.
12/5-2021 - Moms för jan-mars 2021 (3-månaders), moms för mars 2021 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021.
14/6-2021 - Moms för april 2021 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2021.
12/7-2021 - Moms för maj 2021 och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2021
17/8-2021 - Moms för april-juni 2021 (3-månaders), moms för juni 2021 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för juli 2021.
13/9-2021 - Moms för juli 2021 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för augusti 2021.
12/10-2021 - Moms för augusti 2021 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för september 2021.
12/11-2021 - Moms juli-september 2021 (3-månaders), moms för september 2021 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för oktober 2021.
13/12-2021 - Moms för oktober 2021 och arbetsgivaravgift och avdragen skatt för november 2021.

Moms- & Arbetsgivardeklaration – Omsättning över än 40 miljoner
12/1 2021 - AGA och källskatt för december 2020 skall vara betald.
26/1-2021 - Moms för december 2020 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för december 2020 skall vara inkommen.
12/2-2021 - AGA och källskatt för januari 2021 skall vara betald.
26/2-2021 - Moms för januari 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för januari 2021 skall vara inkommen.
12/3-2021 - AGA och källskatt för februari 2021 skall vara betald.
26/3-2021 - Moms för februari 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för februari 2021 skall vara inkommen.
12/4-2021 - AGA och källskatt för mars 2021 skall vara betald.
26/4-2021 - Moms för mars 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för mars 2021 skall vara inkommen.
12/5-2021 - AGA och källskatt för april 2021 skall vara betald.
26/5-2021 - Moms för april 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för april 2021 skall vara inkommen.
14/6-2021 - AGA och källskatt för maj 2021 skall vara betald.
28/6-2021 - Moms för maj 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för maj 2021 skall vara inkommen.
12/7-2021 - AGA och källskatt för juni 2021 skall vara betald.
26/7-2021 - Moms för juni 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juni 2021 skall vara inkommen.
12/8-2021 - AGA och källskatt för juli 2021 skall vara betald.
26/8-2021 - Moms för juli 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för juli 2021 skall vara inkommen.
13/9-2021 - AGA och källskatt för augusti 2021 skall vara betald.
27/9-2021 - Moms för augusti 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för augusti 2021 skall vara inkommen.
12/10-2021 - AGA och källskatt för september 2021 skall vara betald.
26/10-2021 - Moms för september 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för september 2021 skall vara inkommen.
12/11-2021 - AGA och källskatt för oktober 2021 skall vara betald.
26/11-2021 - Moms för oktober 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för oktober 2021 skall vara inkommen.
13/12-2021 - AGA och källskatt för november 2021 skall vara betald.
27/12-2021 - Moms för november 2021 skall vara betald. Moms- och arbetsgivaredeklaration för november 2021 skall vara inkommen.