Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Slutskattebesked och utbetalning av skattepengar

Slutskattebesked
Bokslut 31/1-30/4, 2016 - vecka 14, 2017
Bokslut 31/5-30/6, 2016 - vecka 24, 2017
Bokslut 31/7-31/8, 2016 - vecka 33, 2017
Bokslut 30/9-31/12, 2016 - vecka 50 2017

Utbetalning av skattepengar


Bokslutsdatum 31/1-30/4 år 2016
Vecka 14, 2017, om konto anmälts
Vecka 15, 2017, om konto inte anmälts

Bokslutsdatum 31/5-30/6 år 2016
Vecka 23, 2017 om konto anmälts
Vecka 24, 2017 om konto inte anmälts

Bokslutsdatum 31/7-31/8 år 2016
Vecka 32, 2017 om konto anmälts
Vecka 33, 2017 om konto inte anmälts

Bokslutsdatum 30/9-31/12 år 2016
Vecka 49, 2017 om konto anmälts
Vecka 50, 2017 om konto inte anmälts

Privatpersoner
7-9 juni – om deklaration lämnats via internet/telefon/sms och konto har anmälts
Augusti/september - Om du deklarerade på papper eller om du inte har anmält något konto senast den 2 maj.

Om din deklaration kontrolleras manuellt får du dina pengar så fort granskningen är klar, i stället för vid tidpunkterna ovan.