Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Slutskattebesked och utbetalning av skattepengar

Slutskattebesked

Bokslut 31/1-30/4, 2017 - vecka 15, 2018
Bokslut 31/5-30/6, 2017 - vecka 24, 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2017 - vecka 33, 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2017 - vecka 50 2018


Utbetalning av skattepengar

Utbetalning av överskjutande skatt görs endast automatisk om bolaget har anmält ett bankkonto.

Bokslut 31/1-30/4, 2017 - vecka 15, 2018
Bokslut 31/5-30/6, 2017 - vecka 24, 2018
Bokslut 31/7-31/8, 2017 - vecka 33, 2018
Bokslut 30/9-31/12, 2017 - vecka 49 2018
Bokslut 31/1-30/4, 2018 - vecka 15, 2019
Bokslut 31/5-30/6, 2018 - vecka 23, 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - vecka 32, 2019


Privatpersoner

Om du bara har godkänt din deklaration eller har gjort ändringar som skatteverket godkänner:

Slutskattebesked april (utbetalning vecka 14) - om du skaffat en digital brevlåda senast den 1 mars, anmält konto senast 1 mars och godkänt deklarationen i appen eller e-tjänsten senast den 28 mars utan att ändra eller lägga till något.

Slutskattebesked juni (utbetalning vecka 23) - om du anmält konto och har deklarerat genom att sms:a, ringa eller via Skatteverkets app eller e-tjänst.

Slutskattebesked augusti (utbetalning vecka 32) - om du har skatt att betala, inte har anmält konto eller om du har deklarerat på papper får du slutskattebeskedet i augusti om du är privatperson.

Slutskattebesked september (utbetalning vecka 36) - om du har skatt att betala, inte har anmält konto eller om du har deklarerat på papper får du slutskattebeskedet i september om du är företagare (enskild näringsidkare eller delägare i aktie- eller handelsbolag).

Slutskattebesked december (utbetalning vecka 49)

Ett fåtal deklaranter vars deklarationer inte har hunnit bli färdiggranskade till juni kan få sitt slutskattebesked i augusti eller september. De som inte är färdiggranskade till augusti eller september kan få sitt slutskattebesked i december.