Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Slutskattebesked och utbetalning av skattepengar

Slutskattebesked

Bokslut 31/1-30/4, 2018 - vecka 15, 2019
Bokslut 31/5-30/6, 2018 - vecka 23, 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - vecka 32, 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - vecka 50 2019


Utbetalning av skattepengar

Utbetalning av överskjutande skatt görs endast automatisk om bolaget har anmält ett bankkonto.

Bokslut 30/9-31/12, 2017 - vecka 49 2018
Bokslut 31/1-30/4, 2018 - vecka 15, 2019
Bokslut 31/5-30/6, 2018 - vecka 23, 2019
Bokslut 31/7-31/8, 2018 - vecka 32, 2019
Bokslut 30/9-31/12, 2018 - vecka 49 2019


Privatpersoner

Om du deklarerar digitalt får du skatteåterbäringen tidigare än om du deklarerar på papper. Tänk på att du behöver ha anmält ett konto dit du vill ha skattepengarna för att de ska betalas ut automatiskt.

Då kommer skatteåterbäringen 2019
Slutskattebesked April 2019 - skatteåterbäring 9-12 april 2019
Slutskattebesked Juni 2019 - skatteåterbäring 4-7 juni 2019
Slutskattebesked Augusti 2019 - skatteåterbäring 6-9 augusti 2019
Slutskattebesked December 2019 - skatteåterbäring 3-6 december 2019

Om du har anmält ett konto sätts dina pengar in där. Har du inte anmält ett konto betalas pengarna inte ut automatiskt. För att få pengarna utbetalda måste du först anmäla ett konto. När kontot är godkänt kan du själv begära ut pengarna i e-tjänsten Skattekonto.