Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Auktoriserad lönekonsult - en kvalitetssäkrad löneexpert!

Magnus Björklund, Auktoriserad Löne- & Redovisningskonsult

Magnus Björklund, Auktoriserad Löne- & Redovisningskonsult

Den auktoriserad lönekonsulten medverkar i sin yrkesutövning till att säkerställa företagets löneprocesser, rutiner och rapportering. Användare av de tjänster som utförs och den rapportering som sker med lönekonsultens medverkan ska kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg.

En förutsättning för att bli Srf Auktoriserad Lönekonsult är att genomgå den av Srf konsulters uppsatta ansökningsprocessen, validering av kompetens, kunskap och färdigheter från referenspersoner. En digital examen säkerställer rätt nivå på kompetens och kunskap samt en Auktorisationsdag.

Efter godkänd ansökningsprocess erhålls ett certifikat som är gilitigt under tre år. Certifikatet är ett bevis på att den Auktoriserade Lönekonsulten utför en kvalitetssäker löneprocess samt bidrar till mervärde för den anställde, företagen och samhället.

För att behålla sin auktorisation måste den den auktoriserde lönekonsulten:

• Genomgå regelbunden aktualitetsutbildning inom lön och skatt.
Det är en bransch i ständig förändring, och det är viktigt att vara uppdaterad på nya lagar och regler.

• Följa fastslagna etiska regler.
En auktoriserad lönekonsult skall uppträda professionellt, arbeta med hög integritet och objektivitet och tillämpar tystnadsplikt.

• Följa kraven i SALK.
SALK är ett ramverk för löneprocessen som beskriver hur den auktoriserade lönekonsulten ska organisera och genomföra arbetet felfritt och skapa kvalitet i rapporteringen.

• Inneha godkänd ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen täcker konsekvenser av fel och brister som lönekonsulten gjort.