Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult - ett kvalitetssäkrat ekonomiproffs

Den auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför ett urval av tjänster inom tex löpande redovisning, deklarationer, bokslut och årsredovisning.

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av den nya standarden enligt Rex. För att bli auktoriserad krävs en ekonomisk utbildning på högskolenivå inom bla företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessutom krävs dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet från arbete inom redovisning, beskattning och ekonomisk rådgivning.

För att behålla sin auktorisation måste den auktoriserade redovisningskonsulten:

• Genomgå regelbunden aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning.
Det är en bransch i ständig förändring, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad på alla nya lagar och regler.

• Följa fastslagna etiska regler
En auktoriserad redovisningskonsult ska uppträda professionellt, arbeta med hög integritet och objektivitet och tillämpar tystnadsplikt.

• Följa kraven i Rex
Rex är en branschstandard som beskriver hur en auktoriserad redovisningskonsult ska organisera och genomföra arbetet för att undvika fel och skapa kvalitet i rapporteringen.

• Inneha godkänd ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen täcker konsekvenser av fel och brister som redovisningskonsulten gjort.

• Genomgå föreskriven kvalitetskontroll
För att säkerställa att arbetet uppfyller kraven enligt Reko och god sed för redovisningskonsulter genomförs regelbunden kvalitetskontroll genom fysiska besök.