Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SKATTEHUSET I GÖTEBORG AB

Skattehuset i Göteborg AB är ett företag som bedriver skriftlig och muntlig informationsverksamhet. Inriktningen ligger främst på skatter och ekonomi. Revelino Revision AB har ett avtal med Skattehuset där våra kunder får ta del av deras skatteexpertis.

International Association of Professional Advisers

IAPA är en internationell organisation av självständiga revisorer och redovisningskonsulter. Organisationen har representation i ett sjuttiotal länder i världen. Revelino Revision AB är en av organisationens svenska representanter.

SpeedLedger

SpeedLedger är ett internetbaserat bokföringsprogram med direktkoppling till Internetbanken. Revelino Revision AB har 3 certifierade eKRAFTare som gärna bistår med starthjälp.

Fortnox

Bokföring på Internet.
Fortnox är nästa generations affärssystem, den nya teknikens möjligheter att skapa nya företag och affärsmodeller.

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar.

Bolagsverket

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet som bl.a. registrerar företag, handlägger årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, bildades 1936 och är en branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Far är organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen. Far bildades den 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och SRS (Svenska Revisor Samfundet) enades om att gå samman.