Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Auktoriserade revisorer

2013-06-01

Den 1 juni 2013, togs möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen bort. En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor.

Genom ändringen har Jesper Lindvall och Jenny Tobiaeson erhållit titeln auktoriserad revisor.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01