Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Budgetsomröstningen i riksdagen

2014-12-03

Skiktgränser
Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt med 20 % på förvärvsinkomster kommer för inkomståret 2015 att uppgå till 430 200 kr. Med beaktande av grundavdrag blir brytpunkten för uttag av denna skatt 443 300 kr. Den övre skiktgränsen för uttag av ytterligare statlig skatt med 5 % har fastställts till 616 100 kr vilket motsvarar 629 200 kr före grundavdrag. (I regeringens budgetförslag föreslogs att uppräkning endast skulle ske med KPI, och inte som tidigare KPI+2%. Hade inneburit att den lägre gränsen varit 421 800/434 900 kr istället)

Jobbskatteavdragen
Reglerna om jobbskatteavdrag för personer med arbetsinkomster och inkomster av näringsverksamhet ändras inte. (I regeringens budgetförslag föreslogs en avtrappning av jobbskatteavdraget från 50 000 kr/månad och att jobbskatteavdraget helt skulle slopas för inkomster över 123 300 kr/månad. )

Inget höjt grundavdrag
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer förblir oförändrat. (I regeringens budgetförslag föreslogs förstärkt grundavdrag för pensionärer med inkomster på upp till ca 240 000 kr per år.)

Oförändrade socialavgifter 2015
Nivån på de fulla sociala avgifterna ändras inte 2015. (I regeringens budgetförslag föreslogs om att höja de sociala avgifterna stegvis för personer under 26 år. OBS! Regeringen skall på riksdagens inrådan återkomma med ytterligare lagförslag om sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21%.

Ingen särskild löneskatt för pensionärer
Det blir ingen särskild löneskatt för pensionärer. (I regeringens budgetförslag föreslogs att en särskild löneskatt på 5,6% för personer över 65 år som arbetar kvar i näringslivet, skulle införas.)

RUT-avdraget för läxhjälp
Regeln om skattereduktion för utgifter för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas inte. (I regeringens budgetförslag föreslogs att reglerna skulle slopas

Högre gräns för förenklad faktura
Gränsen för att få utfärda en förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr inklusive moms fr o m 2015.

Privata pensionsförsäkringspremier
Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas. Det fasta beloppet sänks till 1 800 kr per år. Det gäller premier och inbetalningar som görs under 2015.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01