Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Importmoms

2015-01-01

Från 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket.

I samband med förändringen har det införts ett nytt begrepp, monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i SEK). Har företaget en svensk momsregistrering skall alltid ett monetärt tullvärde deklareras i fält 47 på importdeklarationen tillsammans med kod 1MT. Det är det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som debiteras av Tullverket och eventuella bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms. Momsregistrerade företag ska sedan redovisa beskattningsunderlaget för moms i momsdeklarationen till Skatteverket.

Avgiftskod A00, tull, finns kvar på tulldeklarationen som vanligt. Här anges tullvärde, vikten eller stycketalet du beräknar tullen på. Det vanligaste är att tull tas ut som en procentsats på tullvärdet, och då kommer samma tullvärde deklareras två gånger, både med kod A00 och kod 1 MT.

För att räkna ut beskattningsunderlaget för moms utgår man ifrån tullvärdet (1MT) och lägger till vissa kostnader. Beskattningsunderlaget utgörs av varans tullvärde enligt Tullverket, inklusive eventuell tull och andra statliga skatter och avgifter samt eventuella bikostnader (till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader tom har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten som inte redan ingår i tullvärdet).

Hur företaget får uppgifterna från Tullverket beror på om företaget har deklarerat själva eller om de har anlitat ombud:

1) I de fall företaget anlitar ett ombud som använder sitt kredittillstånd och vidarefakturerar kunder, får ombudet uppgifterna i Meddelande om fastställa värden och avgifter via en tjänst i Mina sidor. Ombudet ansvarar för att förse sin kund med dessa uppgifter. Samtliga företag som själva ha eller skaffar sig Mina sidor har möjlighet att se samma uppgifter som sitt ombud. Man kan med hjälp av tjänsten göra en sammanställning över fastställda tullvärden och avgifter vid importen.

2) Om ett ombud sköter deklarationerna för ett företag och företagets kredittillstånd används, framgår uppgifterna i tullräkningen som företaget själva får.

3) I de fall företaget importerar för sin egen räkning och med sitt eget kredittillstånd framgår uppgifterna på företagets tullräkning.

Momsdeklarationen
Momsen på import ska redovisas i nya rutor i momsdeklarationen till Skatteverket. I ruta 50 fyller du i beskattningsunderlaget och i rutorna 60-62 fyller du i den utgående momsen. Redovisning ska göras i den redovisningsperiod Tullverket ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto.

Baskontoplanen
BAS-kontoplanen för 2015 kommer att kompletteras med nya konton för bokföring av import av varor.

Konto 4545 – Import av varor, 25% moms
Konto 4546 – Import av varor, 12% moms
Konto 4547 – Import av varor, 6% moms

Konto 2615 – Utgående moms import av varor, 25%
Konto 2625 – Utgående moms import av varor, 12%
Konto 2635 – Utgående moms import av varor, 6%

I samband med att ta fram nya momskonton för import av varor har även konton för redovisning av moms vid omvänd skattskyldighet setts över. I momsdeklarationen finns endast en ruta för varje skattesats för utgående moms vid omvänd skattskyldighet. Det innebär att det bara behövs ett konto för varje sådan ruta. Nya konton avseende moms vid omvänd skattskyldighet är:

Konto 2614 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% (Ersätter konto 2614, 2615 och 2617)
Konto 2624 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12% (Ersätter konto 2624, 2625 och 2627)
Konto 2634 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6%% (Ersätter konto 2634, 2635 och 2637)

Ytterligare information finns att läsa på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) och Tullverkets hemsida (www.tullverket.se).

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01