Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Ändringar i arbetsgivardeklarationen

2015-01-02

Det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

För att kunna ha rätt till ersättning behöver ni fylla i uppgifter om sjuklönekostnader och tillhörande arbetsgivaravgifter i Skatteverkets arbetsgivardeklaration för varje månad. Det gör ni första gången i februari 2015.

I januari 2016 kommer Försäkringskassan sammanställde de uppgift ni har lämnat till Skatteverket för att beräkna om ni får tillbaka pengar för 2015. Ni som ska få tillbaka pengar får dem under första halvåret 2016. Ersättningen sätts in på skattekontot.

Uppgifter att lämna i arbetsgivardeklarationen

På arbetsgivardeklarationen har en ny ruta tillkommit, Ruta 99 – Uppgift till Försäkringskassan.

Fyll i kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

•Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner. (För dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – gäller från dag 1).

•Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.

•Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde.

Ytterligare information
Tryck på länken nedan för att se ett exempel på den arbetsgivardeklaration som gäller fr o m 2015.

Mer information om nivå på ersättning och exempel på uträkningar finns på försäkringskassans hemsida, se länk nedan.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01