Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Nya förändringar gällande arbetsgivaravgifter

2015-06-01

Under våren beslutade riksdagen om förändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med maj. Nu genomförs nya förändringar från 1 augusti.

Extranivån för ungdomar födda 1992 eller senare, som infördes i maj, utgår.

Åldersgränsen för ungdom bibehålls till 25 år (tidigare 26).

Procentsatsen för ungdomar födda 1990 eller senare höjs till 25,46%.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01