Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Nya 3:12 regler?

2016-11-03

I början av november presenterades det förslag om nya regler för beskattning av kvalificerade andelar som den s k 3:12-utredningen har lämnat.

Utredningen är än så länge bara ett förslag, det är inte på något sätt beslutad än. Förslaget skall nu beredas och remitteras. Det nya förslaget har redan väckt starka reaktioner. Det återstår att se vad riksdagen i slutändan beslutar om.

I korthet innebär förslaget:

• Utredningen föreslår en höjning av skattesatsen, från 20% till 25%. Samtidigt tar man bort det takbeloppet som finns idag, som innebär att utdelning eller kapitalvinst överstigande 90 resp 100 IBB, idag beskattas med 30%.

• När det gäller förenklingsregeln föreslår utredningen att förenklingsbeloppet sänks från nuvarande 2,75 IBB till 1,75 IBB, vilket skulle motsvara 101.675 kr med dagens IBB om 58.100 kr.

• Utredningen föreslår även en begränsning för de som äger kvalificerade andelar i flera fåmansföretag. Begränsningen innebär att ägare som tillämpat förenklingsregeln i 1 bolag, inte alls får beräkna gränsbelopp för andelar i andra företag. Konsekvensen är att vill man räkna gränsbelopp i alla ägda bolag, måste man använda huvudregeln i samtliga bolag.

• När det gäller huvudregeln kommer denna även fortsättningsvis att utgöras av omkostnadsbeloppet multiplicerat med SLR+9%. Enligt huvudregeln har det varit möjligt att göra ett tillägg av eventuellt löneunderlag, vilket däremot kommer att förändras. Det lönebaserade utrymmet föreslås beräknas för respektive andelsägare till: 10% av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger 8 IBB, 25% av andelsägarens löneunderlag som överstiger 8 IBB men inte 60 IBB och 50% av andelsägarens löneunderlag som överstiger 60 IBB

• Även när det gäller löneuttagskravet enligt huvudregeln föreslås ändringar. Utredningen föreslår att kravet höjs från 6 IBB till 8 IBB, med tillägg av 5% av andelsägarens och närståendes löneunderlag, dock högst 15 IBB

• Idag finns en spärr som innebär att endast delägare som äger minst 4% av kapitalet i ett företag får beräkna ett lönebaserat utrymme. Utredningen föreslår att denna regeln tas bort.

Låter det komplicerat eller ni vill veta mer, så är det bara att ni kontaktar oss så hjälper vi er!

Men kom ihåg att det än så länge bara är ett förslag!

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01