Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Måltidsrepresentation

2017-01-01

Avdragsrätten för måltidsrepresentation slopas 1 januari 2017, utom för enklare förtäring.

Dock behåller man momsavdragsrätten, på sådant sätt att avdrag erhålls för momsen på högst 300 kr i kostnad. Det betyder att man kan få momsavdrag för max 36 kr (12% moms) eller 75 kr (25% moms), men inget avdrag vid inkomsttaxeringen. Ett schablonbelopp med 46 kr per person får användas under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr (exkl. moms) och att den debiterade momsen minst uppgår till 46 kr, om representationsmåltiden innehåller både mat och alkohol.

De ändrade reglerna gäller endast måltidsrepresentation. Det finns fortfarande möjlighet att göra avdrag med 180 kr per person för till exempel teaterbiljetter eller greenfee vid golfspel.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01