Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Anmälan huvudman

2017-10-06

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman i ett aktiebolag:
1. En aktieägare kontrollerar 30 % av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

2. Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 % av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om ni kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

3. En aktieägare kontrollerar 10 % av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

4. En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 %. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 %. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

5. Fyra aktieägare kontrollerar 25 % var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 %. Alltså har aktiebolaget ingen verklig huvudman.

6. Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget eller vem som är verklig huvudman.

Anmälan görs enklast via Bolagsverkets e-tjänst.

För mer information och svar på vanliga frågor, tryck på länken nedan.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01