Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Nu sänks bolagsskatten

2018-06-14

Den 14 juni fattade riksdagen beslut om regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Skattereglerna har setts över för att regeringen vill motverka företagets möjligheter att använda så kallade räntesnurror, eller så kallad aggressiv skatteplanering. Vinster ska inte kunna föras ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag.

Beslutet innebär att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. Begränsningen sker enligt EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30%, och företaget får dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor. Förslaget berör i första hand större företag.

Ändringarna i avdragsrätten finansieras av att bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från 22% till 20,6%. Sänkningen sker i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4%. Därefter sänks den till 20,6%.

Riksdagen har också fattat beslut om att ändra reglerna som rör värdeminskningsavdrag för hyreshus. utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får 12% av byggnadens anskaffningsvärde dras av. Detta inom en sexårsperiod från att hyreshuset byggs klart. Förhoppningen är att det ska stimulera byggandet av hyreshus.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01