Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Riktad utdelning i fåmansföretag

16 January 2020 - 09:30

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag. Läs mer

Inlägget Riktad utdelning i fåmansföretag dök först upp på Srf konsulterna.

Propositionsförteckning våren 2020

16 January 2020 - 09:29

Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet. Läs mer

Inlägget Propositionsförteckning våren 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

16 January 2020 - 09:28

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Inlägget K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats dök först upp på Srf konsulterna.

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

16 January 2020 - 09:26

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Inlägget Ändringar i K2/K3 Årsbokslut dök först upp på Srf konsulterna.

Nya regler om bokföring i konkurs

16 January 2020 - 09:22

Bokföringsnämnden har beslutat om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs. Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd. Läs mer

Inlägget Nya regler om bokföring i konkurs dök först upp på Srf konsulterna.

Nya lagar kring årsskiftet 2019/2020

16 January 2020 - 09:21

Regeringskansliet har publicerat ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring årsskiftet 2019/2020. Läs mer

Inlägget Nya lagar kring årsskiftet 2019/2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Rekordmånga får deklarationen tidigt i år

16 January 2020 - 09:19

I år är det rekordmånga som kommer att få sin deklaration redan i början av mars. Den som har eller skaffar digital brevlåda senast den 27 februari får sin deklaration skickad dit. Idag har drygt 3,7 miljoner anslutit sig till en digital brevlåda för myndighetspost. Läs mer

Inlägget Rekordmånga får deklarationen tidigt i år dök först upp på Srf konsulterna.

KPI för december 2019 var 337,68

16 January 2020 - 09:18

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med november. Läs mer

Inlägget KPI för december 2019 var 337,68 dök först upp på Srf konsulterna.

Viktig utredning om företrädaransvar

14 January 2020 - 11:54

Inom Finansdepartementet genomförs nu en utredning kring företrädaransvar på det skatterättsliga området. Det här är en företagarfråga som är långt viktigare än många insett, menar Srf konsulternas skatteexpert, Mats Brockert, som sitter med i utredningen. Riksdagen har via två tillkännagivanden begärt att regeringen ska se över reglerna om företrädaransvar och överväga om de bör ändras...

Inlägget Viktig utredning om företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.

Fyra av tio småföretagare utan webbplats

13 January 2020 - 14:03

Enligt en undersökning från Visma är det fortfarande en stor del av småföretagarna som inte har någon egen webbplats, så många som 40 procent. Ett vanligt skäl är att man inte tror att en webbplats skulle ge vare sig ökad försäljning eller nya kunder. Enligt studien ”Svenskarna och internet 2019” skaffar sig så gott som...

Inlägget Fyra av tio småföretagare utan webbplats dök först upp på Srf konsulterna.