Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Fjärde extra ändringsbudgeten

2 April 2020 - 10:49

Regering föreslår i en proposition att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för egenföretagare, att möjlighet ges att tillfälligt sätta ner de sociala avgifterna och att de som redovisar moms helårsvis ges möjlighet att få anstånd med inbetalningen. Läs mer

Inlägget Fjärde extra ändringsbudgeten dök först upp på Srf konsulterna.

Femte extra ändringsbudgeten

2 April 2020 - 10:48

Regeringens femte extra ändringsbudget för 2020 innehåller förslag om bland annat förstärkt a-kassa, statligt stöd för hyresnedsättning i utsatta branscher och extra pengar till kultur och idrott. Läs mer

Inlägget Femte extra ändringsbudgeten dök först upp på Srf konsulterna.

Att tänka på när årsredovisningen upprättas

2 April 2020 - 10:47

Med anledning av coronavirusets effekter har Bokföringsnämnden sammanställt information om vad man bör tänka på när man upprättar företagets balansräkning och lämnar upplysningar om väsentliga händelser i årsredovisningen. Läs mer

Inlägget Att tänka på när årsredovisningen upprättas dök först upp på Srf konsulterna.

Frågor och svar om kontrollbalansräkning

2 April 2020 - 10:45

Ett aktiebolag som drabbas av effekterna av coronavirusets spridning kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning. Bokföringsnämnden har sammanställt några frågor och svar om kontrollbalansräkning. Läs mer

Inlägget Frågor och svar om kontrollbalansräkning dök först upp på Srf konsulterna.

Tillfälliga anstånd och företrädaransvar

2 April 2020 - 10:44

Skatteverket förklarar i ett ställningstagande att de inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd. Läs mer

Inlägget Tillfälliga anstånd och företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.

Ingen moms på premier inom trav- och galoppsporten

2 April 2020 - 10:43

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket så är premier som betalas ut till ägare av en travhäst som har genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid inte en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Detsamma gäller för premier som betalas ut till ägare av en galopphäst när hästen...

Inlägget Ingen moms på premier inom trav- och galoppsporten dök först upp på Srf konsulterna.

Bolags- och föreningsstämmor i coronatider

2 April 2020 - 10:40

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Läs mer

Inlägget Bolags- och föreningsstämmor i coronatider dök först upp på Srf konsulterna.

Tillfälliga brevlådor för deklarationer har öppnats på 44 platser

2 April 2020 - 10:39

Skatteverket har liksom förra året öppnat tillfälliga brevlådor och brevinkast i samband med deklarationsinlämningen. Tillfälliga brevlådor finns på 44 platser från den 1 april. Skatteverket rekommenderar att i första hand deklarera digitalt eller posta deklarationen. Läs mer

Inlägget Tillfälliga brevlådor för deklarationer har öppnats på 44 platser dök först upp på Srf konsulterna.

Krispaket för svenska småföretag

26 March 2020 - 10:27

Regeringen har nu lämnat förslag på ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet. De föreslagna ändringarna riktar sig till små och medelstora företag. Läs mer

Inlägget Krispaket för svenska småföretag dök först upp på Srf konsulterna.

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

26 March 2020 - 10:26

Coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. Samtidigt har utbrottet stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Regeringen har gjort en sammanställning över de åtgärder som hittills har vidtagits. Läs mer

Inlägget Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19 dök först upp på Srf konsulterna.