Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

1 July 2020 - 16:02

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor. Läs mer

Inlägget Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Viktiga lagändringar

1 July 2020 - 15:59

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020. Läs mer

Inlägget Viktiga lagändringar dök först upp på Srf konsulterna.

Ansökan för omställningstöd

30 June 2020 - 18:14

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin. Läs mer

Inlägget Ansökan för omställningstöd dök först upp på Srf konsulterna.

Uppföljning av stödåtgärder

30 June 2020 - 18:14

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Läs mer

Inlägget Uppföljning av stödåtgärder dök först upp på Srf konsulterna.

ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor

30 June 2020 - 18:13

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som har vidtagits för att begränsa denna. Läs mer

Inlägget ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor dök först upp på Srf konsulterna.

Ändringar i plan-och bygglagen

30 June 2020 - 18:13

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Läs mer

Inlägget Ändringar i plan-och bygglagen dök först upp på Srf konsulterna.

Bostadsrättsförening får inte kamerabevaka entré och trapphus

30 June 2020 - 18:12

Datainspektionen har granskat hur en bostadsrättsförening använder kamerabevakning i sin fastighet och konstaterar att föreningen har gått för långt som spelat in ljud och kamerabevakat både entré och trapphus. Läs mer

Inlägget Bostadsrättsförening får inte kamerabevaka entré och trapphus dök först upp på Srf konsulterna.

Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

30 June 2020 - 18:12

En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen. Läs mer

Inlägget Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader dök först upp på Srf konsulterna.

Tydlig minskning av varuimporten Q1 2020

30 June 2020 - 18:11

Varuimporten under första kvartalet 2020 visar en tydlig minskning, men läkemedelsexporten ökade. Importen från Kina minskade kraftigt. Läs mer

Inlägget Tydlig minskning av varuimporten Q1 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6)

30 June 2020 - 18:11

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020. Läs mer

Inlägget Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6) dök först upp på Srf konsulterna.