Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Global Payroll Association (GPA) besöker Srf konsulterna

23 August 2019 - 07:16

Stockholm visade sig från sin bästa sida när Srf konsulterna tog emot besök från Global Payroll Association (GPA) under tre dagar. GPA är välkända på den globala lönearenan och Srf konsulterna har ett mycket gott samarbete med dem som har pågått under flera år. Många saker har hunnit diskuteras, bland annat utbyte av information och...

Inlägget Global Payroll Association (GPA) besöker Srf konsulterna dök först upp på Srf konsulterna.

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

22 August 2019 - 08:53

För första gången har SKI – Svenskt Kvalitetsindex – genomfört en studie gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter. På Srf konsulternas begäran har SKI genomfört en kundnöjdhetsstudie* av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet är...

Inlägget Auktorisation ger högsta kundnöjdheten dök först upp på Srf konsulterna.

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

8 August 2019 - 12:34

Regeringskansliet har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring halvårsskiftet 2019. Läs mer

Inlägget Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet dök först upp på Srf konsulterna.

Fast driftställe i Sverige för polskt företag?

8 August 2019 - 12:30

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen. Läs mer

Inlägget Fast driftställe i Sverige för polskt företag? dök först upp på Srf konsulterna.

Bokföring i konkurs

8 August 2019 - 12:29

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. Förslaget har skickats ut på remiss. Läs mer

Inlägget Bokföring i konkurs dök först upp på Srf konsulterna.

Redovisning av fusion

8 August 2019 - 12:26

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Förslaget har skickats ut på remiss. Läs mer    

Inlägget Redovisning av fusion dök först upp på Srf konsulterna.

En utökad föräldrapenning

8 August 2019 - 12:22

Från och med den 1 juli likställs en förälders sambo med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta gäller även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra, eller har eller har haft barn tillsammans. Läs mer

Inlägget En utökad föräldrapenning dök först upp på Srf konsulterna.

Snabbare registrering vid styrelseändring

8 August 2019 - 10:29

Använd Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Då får du din styrelseändring registrerad betydligt snabbare än om du använder en blankett. Ändringen kan registreras inom en timme. Läs mer

Inlägget Snabbare registrering vid styrelseändring dök först upp på Srf konsulterna.

Rättelse av felaktiga vägavgiftsbeslut

8 August 2019 - 10:26

Ägare till lastbilar som drivs med etanol eller gas har under en längre tid betalat för hög vägavgift, i vissa fall sedan 2001. Skatteverket kommer under hösten att rätta de felaktiga avgiftsbesluten. Från och med den 1 juli 2019 tas rätt vägavgift ut. Läs mer

Inlägget Rättelse av felaktiga vägavgiftsbeslut dök först upp på Srf konsulterna.

Skatteverkets kontroll av tandläkare

8 August 2019 - 10:22

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga. Läs mer

Inlägget Skatteverkets kontroll av tandläkare dök först upp på Srf konsulterna.