Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Höjda åldersgränser i pensionssystemet

14 February 2019 - 09:42

Det finns ett förslag om att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg. År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år. År 2023 ska den höjas till 63 år. År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms...

Inlägget Höjda åldersgränser i pensionssystemet dök först upp på Srf konsulterna.

Avtalsbrott att inte anvisa personalutrymme

14 February 2019 - 09:38

Enligt Arbetsdomstolen hade en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att underlåta att anvisa två målare personalutrymmen i form av vid respektive arbetsplats uppställd personalbod. Läs mer

Inlägget Avtalsbrott att inte anvisa personalutrymme dök först upp på Srf konsulterna.

Nu går det att lämna K3 årsredovisningar digitalt

14 February 2019 - 09:33

Bolagsverket har nu öppnat möjlighet även för de lite större aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. Men K3-företag med koncernredovisning får dock vänta ett tag till med digital inlämning. Läs mer

Inlägget Nu går det att lämna K3 årsredovisningar digitalt dök först upp på Srf konsulterna.

Avdrag för lantmäterikostnader

14 February 2019 - 09:23

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för hur den förrättningsavgift Lantmäteriet debiterar för att bilda en ny fastighet, t.ex. vid avstyckning, ska behandlas vid kapitalvinstberäkningen. Läs mer

Inlägget Avdrag för lantmäterikostnader dök först upp på Srf konsulterna.

Det här granskar Skatteverket i år

14 February 2019 - 09:12

Skatteverket arbetar i år med särskilt fokus på den grå delen av byggbranschen. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med kryptovalutor granskas närmare liksom branschen för influencers. Läs mer

Inlägget Det här granskar Skatteverket i år dök först upp på Srf konsulterna.

Förlängt växa-stöd

14 February 2019 - 09:05

Regeringen föreslår att den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd. Läs mer

Inlägget Förlängt växa-stöd dök först upp på Srf konsulterna.

Förslag om förbättrad insättningsgaranti

14 February 2019 - 08:57

Lagen om insättningsgaranti innehåller bestämmelser om garanti för insättningar i svenska banker. Nu föreslås att bestämmelserna om ersättningsbeloppets storlek i svenska kronor inte ska uttryckas som ett självständigt belopp (950 000 kr) utan det ska i stället anges som det belopp i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro. Läs mer

Inlägget Förslag om förbättrad insättningsgaranti dök först upp på Srf konsulterna.

Riksdagen ger aktuella fakta om EU-valet

14 February 2019 - 08:53

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information informerar om vad Europaparlamentet gör och vad valet den 26 maj handlar om. Läs mer

Inlägget Riksdagen ger aktuella fakta om EU-valet dök först upp på Srf konsulterna.

Så fyller du i arbetsgivardeklarationen, AGI

7 February 2019 - 10:26

Skatteverket informerar på sin sajt hur du fyller i arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, i deras e-tjänst Arbetsgivardeklaration. Utförlig information lämnas ruta för ruta. Läs mer

Inlägget Så fyller du i arbetsgivardeklarationen, AGI dök först upp på Srf konsulterna.

Broschyr med information om AGI

7 February 2019 - 10:17

Skatteverket har uppdaterat sin broschyr Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, SKV 401. I den finns nu information om den nya arbetsgivardeklarationen, AGI. Läs mer

Inlägget Broschyr med information om AGI dök först upp på Srf konsulterna.