Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Kapitalkravet för privata aktiebolag sänks

10 October 2019 - 10:21

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Läs mer

Inlägget Kapitalkravet för privata aktiebolag sänks dök först upp på Srf konsulterna.

Ekonomiska föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december

10 October 2019 - 10:18

Alla ekonomiska föreningar ska, enligt den lag som började gälla den 1 juli 2018, registrera en ordförande hos Bolagsverket. Om en anmälan inte kommit in senast den 31 december 2019 kommer det att framgå av föreningsregistret att föreningen saknar en registrerad ordförande. Läs mer

Inlägget Ekonomiska föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december dök först upp på Srf konsulterna.

N9 – Begränsning av ränteavdrag

10 October 2019 - 10:09

Skatteverket har skapat en blankett som i vissa fall ska bifogas till INK2, INK3 och INK4. Den ska användas av företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kr. Läs mer

Inlägget N9 – Begränsning av ränteavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Beskattning vid försäljning av bostadsrätter

10 October 2019 - 09:36

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts vara lagertillgångar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska därför den kapitalvinst som uppstod vid försäljningen beskattas. Läs mer

Inlägget Beskattning vid försäljning av bostadsrätter dök först upp på Srf konsulterna.

Moms – Uthyrning av möblerade lägenheter

10 October 2019 - 09:30

Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Läs mer

Inlägget Moms – Uthyrning av möblerade lägenheter dök först upp på Srf konsulterna.

Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser

10 October 2019 - 09:27

Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några av regeringens förslag utifrån Pensionsgruppens överenskommelse. Läs mer

Inlägget Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser dök först upp på Srf konsulterna.

Underskattade risker med stöd för att starta eget företag

10 October 2019 - 09:24

Arbetsförmedlingens stöd till personer som vill starta eget företag leder till minskad arbetslöshet. Men insatsen har svag effekt på sysselsättningen och programdeltagarnas inkomster blir låga under flera år. Dessutom ökar stödet risken att mottagaren hamnar i överskuldsättning, visar Riksrevisionens granskning. Läs mer

Inlägget Underskattade risker med stöd för att starta eget företag dök först upp på Srf konsulterna.

Beräkningskonventioner 2020

10 October 2019 - 09:22

Finansdepartementet beskriver i en rapport hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas. Läs mer

Inlägget Beräkningskonventioner 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2

3 October 2019 - 13:43

Bokföringsnämnden har lämnat brevsvar på fråga om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2. Läs mer

Inlägget Komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2 dök först upp på Srf konsulterna.

Gåvor till anställda

3 October 2019 - 13:36

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd när den anställda till exempel uppnår en viss ålder. Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt. Läs mer

Inlägget Gåvor till anställda dök först upp på Srf konsulterna.