Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Skattetabeller för 2020

5 December 2019 - 11:16

Skatteverket har nu publicerat de skattetabeller för preliminärskatt som ska tillämpas för beskattningsåret 2020. Läs mer

Inlägget Skattetabeller för 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

5 December 2019 - 11:15

Bolagsverket har sammanställt information om vad som gäller i samband med årsskiftet för den som vill registrera ett privat bolag med 25 000 kr i aktiekapital. Man informerar även om hur en sänkning av aktiekapitalet i ett befintligt privat bolag genomförs. Läs mer

Inlägget Sänkt aktiekapital till 25 000 kr dök först upp på Srf konsulterna.

Kostförmån 2020

5 December 2019 - 11:14

Skatteverket har beslutat att kostförmånsvärdena för 2020 ska vara desamma som för 2019. Det innebär att förmånsvärdet av en fri lunch eller middag uppgår till 98 kr under 2020. Läs mer

Inlägget Kostförmån 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Moms – Periodisk sammanställning

5 December 2019 - 11:13

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Läs mer

Inlägget Moms – Periodisk sammanställning dök först upp på Srf konsulterna.

Nya regler om muntlig förhandling

5 December 2019 - 10:59

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär det i förvaltningsrätten. Läs mer

Inlägget Nya regler om muntlig förhandling dök först upp på Srf konsulterna.

Utbetalning av rot- och rut

5 December 2019 - 10:58

Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Kommer din begäran om utbetalning in efter den 31 januari kan du inte få någon utbetalning. Läs mer

Inlägget Utbetalning av rot- och rut dök först upp på Srf konsulterna.

Enmansdödsbo

5 December 2019 - 10:57

Skatteverket har i en kommentar uppmärksammat en dom från Kammarrätten i Stockholm där ett enmansdödsbos försäljning av en fastighet vinstbeskattades hos dödsbodelägaren. Läs mer

Inlägget Enmansdödsbo dök först upp på Srf konsulterna.

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

5 December 2019 - 10:56

Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller av över 200 restauranger över hela landet. De vanligaste bristerna som uppdagades i kontrollerna var illegal arbetskraft, felaktigt förda personalliggare, fel i kassaregister och farliga köksmaskiner. Läs mer

Inlägget Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger dök först upp på Srf konsulterna.

Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form

2 December 2019 - 07:43

BAS har fått önskemål om att kontoplanen ska kunna tillhandahållas i maskinläsbar form. För att kunna presentera ett förslag och ta ett beslut har förfrågan om format och innehåll skickats till ett antal programvaruleverantörer och andra intressenter. Alla programvaruleverantörer tillhandahåller en eller flera standardkontoplaner enligt BAS-terminologin. Vissa program innehåller dessutom flera varianter av kontotabeller anpassade...

Inlägget Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form dök först upp på Srf konsulterna.

Statens budget 2020

28 November 2019 - 12:41

Riksdagen har sagt ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2020. Riksdagen antog också lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten. Läs mer

Inlägget Statens budget 2020 dök först upp på Srf konsulterna.