Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Moms – Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang

20 June 2019 - 10:24

En tjänst som avser tillträde till ett evenemang av ett visst slag är omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige. Beskattningsland för sådana tjänster är Sverige. Skatteverket ger i ett ställningstagande sin syn på hur begreppet tillträde till evenemang ska tolkas. Läs mer

Inlägget Moms – Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang dök först upp på Srf konsulterna.

Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar

20 June 2019 - 10:20

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år. Läs mer

Inlägget Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar dök först upp på Srf konsulterna.

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

20 June 2019 - 10:18

Regeringen föreslår i en promemoria att skatten sänks från och med den 1 januari 2020 för personer över 65 år med inkomster över ca 17 000 kr per månad. För en person med en inkomst på ca 21 000 kr i månaden innebär det ungefär 2 500 kr i lägre skatt per år. Läs mer

Inlägget Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år dök först upp på Srf konsulterna.

Värnskatten avskaffas

20 June 2019 - 09:40

I en promemoria föreslår regeringen att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den s.k. värnskatten, avskaffas från och med den 1 januari 2020. Läs mer

Inlägget Värnskatten avskaffas dök först upp på Srf konsulterna.

Posta ett överklagande i tid

20 June 2019 - 09:36

Numera ska ett brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Eftersom det alltid finns skäl att räkna med vissa förseningar ska ett överklagande lämnas för befordran minst tre dagar innan sista dag för ett överklagande. Lämnas det in senare och kommer in för sent anser Högsta domstolen att laga förfall inte...

Inlägget Posta ett överklagande i tid dök först upp på Srf konsulterna.

KPI för maj 2019 var 334,95

20 June 2019 - 09:32

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,2 procent i maj 2019. Det är en höjning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent. Läs mer

Inlägget KPI för maj 2019 var 334,95 dök först upp på Srf konsulterna.

Hyr ut skattefritt upp till 40 000 kr

20 June 2019 - 09:23

Många hyr ut sitt hus eller lägenhet under sommaren. Den som tjänar mindre än 40 000 kr på tillfällig uthyrning behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Tjänar du mer behöver du ta reda på hur uthyrningen ska deklareras. Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. Läs mer

Inlägget Hyr ut skattefritt upp till 40 000 kr dök först upp på Srf konsulterna.

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem tillsynsärenden

20 June 2019 - 09:21

Vid sitt sammanträde den 14 juni beslutade Tillsynsnämnden för revisorer att meddelades varning i fyra ärenden och erinran i ett ärende. Läs mer

Inlägget Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem tillsynsärenden dök först upp på Srf konsulterna.

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

13 June 2019 - 09:36

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Inlägget Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån dök först upp på Srf konsulterna.

Utgifter för fönsterbyte

13 June 2019 - 09:35

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll. Läs mer

Inlägget Utgifter för fönsterbyte dök först upp på Srf konsulterna.