Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete

28 May 2020 - 09:26

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Läs mer

Inlägget Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete

28 May 2020 - 09:25

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som får stöd vid korttidsarbete. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet. Läs mer

Inlägget Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Moms vid kundförluster med anledning av corona

28 May 2020 - 09:24

Skatteverket listar i ett ställningstagande ett antal omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljare ska få sätta ner skatteunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om denne inte på något annat sätt visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Läs mer

Inlägget Moms vid kundförluster med anledning av corona dök först upp på Srf konsulterna.

Utländsk juridisk person som näringsbetingad andel

28 May 2020 - 09:23

Reglerna om näringsbetingade andelar omfattar en utländsk företeelse om den i tillräcklig utsträckning motsvarar ett svenskt aktiebolag. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Inlägget Utländsk juridisk person som näringsbetingad andel dök först upp på Srf konsulterna.

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

28 May 2020 - 09:22

Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Arbetsmarknadsdepartementet har sammanställt ett antal frågor och svar som förklarar vad beslutet innebär. Läs mer

Inlägget Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101 dök först upp på Srf konsulterna.

Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas med äldre personer

28 May 2020 - 09:21

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår nu att målgruppen utökas med äldre personer. Läs mer

Inlägget Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas med äldre personer dök först upp på Srf konsulterna.

Skattesänkning i vissa delar av landet

28 May 2020 - 09:19

Regeringen har lämnat ett förslag om en skattesänkning för boende i vissa glest befolkade områden till Lagrådet. Lagen förslås träda i kraft den 1 december 2020, men ska gälla retroaktivt för hela 2020. Läs mer

Inlägget Skattesänkning i vissa delar av landet dök först upp på Srf konsulterna.

Ny rapport visar coronavirusets effekter på företag

28 May 2020 - 09:18

Hotell- och restaurangföretag, fritids- och nöjesarrangörer, handel och taxiföretag hör till branscher som drabbats hårt ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Men många fler branscher påverkas. Det visar en ny rapport från Skatteverket. Läs mer

Inlägget Ny rapport visar coronavirusets effekter på företag dök först upp på Srf konsulterna.

Byråanståndet förlängs till 15 juli

14 May 2020 - 10:07

Med anledning av coronavirusets olika effekter kan det vara svårt för redovisningsbyråer att hinna upprätta alla deklarationer i tid. Därför har Skatteverket gjort bedömningen att de utifrån reglerna om befrielse kan låta bli att ta ut förseningsavgift så länge deklarationen lämnas senast den 15 juli 2020, det vill säga inom en månad från byråanståndets sista...

Inlägget Byråanståndet förlängs till 15 juli dök först upp på Srf konsulterna.

Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital

14 May 2020 - 10:06

Inkomst vid uthyrning av en parkeringsplats ska beskattas i inkomstslaget kapital, om den inte är en tillgång i näringsverksamhet. Om parkeringsplatsen ingår i en privatbostadsrätt eller i hyresrätten till en bostadslägenhet, får avdrag göras med schablonbeloppet 40 000 kr. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Inlägget Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital dök först upp på Srf konsulterna.