Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

SRF Nyhetsbevakning

Motion och annan friskvård i olika former

13 February 2020 - 09:52

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande där man tydliggör var gränserna går för skattefri motion och annan friskvård. De rättsliga bedömningarna har dock inte ändrats. Läs mer

Inlägget Motion och annan friskvård i olika former dök först upp på Srf konsulterna.

Svartstädning och oredovisade förmåner granskas

13 February 2020 - 09:50

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ- och transportbranschen är i fokus i insatserna mot svartarbete och andra brott i arbetslivet. Läs mer

Inlägget Svartstädning och oredovisade förmåner granskas dök först upp på Srf konsulterna.

Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkningsrätt överlåts som gåva

13 February 2020 - 09:48

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer

Inlägget Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkningsrätt överlåts som gåva dök först upp på Srf konsulterna.

Obetald avgift för vägtrafikregister ska drivas in

13 February 2020 - 09:47

Den som är registrerad som ägare till ett fordon ska betala avgift för vägtrafikregistret. Nytt från februari är att om avgiften inte betalas lämnar Transportstyrelsen ärendet till Kronofogden. Läs mer

Inlägget Obetald avgift för vägtrafikregister ska drivas in dök först upp på Srf konsulterna.

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher

13 February 2020 - 09:46

Åtta myndigheter har genomfört en ny insats mot brott i arbetslivet på drygt 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård. På flera arbetsplatser upptäcktes farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och andra misstänkta regelöverträdelser. Läs mer

Inlägget Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher dök först upp på Srf konsulterna.

Ingen ökning av svartarbete

13 February 2020 - 09:45

Svartarbete som andel av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren. Däremot förekommer svarta arbetsinkomster i andra branscher idag jämfört med tidigare. Det framgår av en ny undersökning från Skatteverket. Läs mer

Inlägget Ingen ökning av svartarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet

13 February 2020 - 09:44

Riksrevisionen har undersökt programmet Stöd till start av näringsverksamhet. Granskningen visar att deltagandet i programmet inte leder till någon inkomstökning. Den samlade effekten på inkomsten var noll för män och negativ för kvinnor. Programmet ger vidare en tvetydig sysselsättningseffekt och en ökad risk för överskuldsättning. Läs mer

Inlägget Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet dök först upp på Srf konsulterna.

Ineffektivt stöd till miljöbilar

13 February 2020 - 09:43

Regeringen har satsat åtskilliga miljarder kronor på att öka andelen miljöbilar. Riksrevisionens granskning visar att detta har varit förhållandevis dyra och ineffektiva sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Läs mer

Inlägget Ineffektivt stöd till miljöbilar dök först upp på Srf konsulterna.

Skärpta krav för skatterådgivare

6 February 2020 - 09:31

Regeringen föreslår i en proposition att skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Observera att uppgifter ska kunna lämnas om arrangemang som har börjat genomföras efter den 24 juni 2018. Läs mer

Inlägget Skärpta krav för skatterådgivare dök först upp på Srf konsulterna.

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

6 February 2020 - 09:30

Rut-utredningen föreslår i ett betänkande att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kr per person och att avdraget utökas med fyra nya tjänster från och med den 1 januari 2021. Läs mer

Inlägget Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget dök först upp på Srf konsulterna.