Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Våra Tjänster

Våra huvudsakliga tjänster utgörs av revision, redovisning och skattekonsultation.

Vi är samarbetspartner till ägarledda små och medelstora företag. Oavsett bransch eller geografiskt läge kan vi hjälpa dig till framgång.

Vi hjälper dig med ekonomiska konsultationer.

Vi hjälper dig med Starta-eget rådgivning.

Vi hjälper dig med handläggningen vid bolagsbildning och andra registreringsärenden hos Bolagsverket.

Vi hjälper dig vid företagsöverlåtelser, ägar- och generationsskiftesfrågor.

Vi arbetar med ett flertal effektiva och moderna ekonomiprogram och behärskar de flesta program som finns på marknaden.

Vi genomför utbildning i revision, redovisning och beskattning.

Byrån är uppdelad i två avdelningar: revisions- och redovisningsavdelning.